نوار مهارت

82%
وردپرس
87%
فتوشاپ
76%
جوملا
86%
جاوا
82%
پایتون
86%
روبی
84%
اکسل
91%
دروپال
78%
HTML 5
86%
جاوا
91%
ورد
86%
ادوبی
84%
متن تست شما
90%
متن تست شما
77%
متن تست شما
86%
جاوا
86%
جاوا
86%
جاوا
ساده
84%
عادی
92%
درحال حرکت
92%
90%
زمینه گردینت
84%
زمینه گردینت
84%
حاشیه گرد
84%
حاشیه گرد
در حال بارگذاری